Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thứ tự sự kiện

Bảng dưới đây sẽ cho bạn biết thứ tự của các sự kiện trong trò chơi trong một giây:

thứ nhất
thú hai
thứ ba
thứ tư
xây dựng công trình mới/mỏ tài nguyên trao đổi tài nguyên
nâng cấp đơn vị (thợ rèn) do thám
hạ cấp của công trình
nghiên cứu (học viện)  tấn công
nâng cấp công trình/mỏ tài nguyên

ăn mừng tiếp viện

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No