Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Các địa hình trong bản đồ

Thung lũng hoang

Bạn có thể lập làng mới  với những người dân khai hoang

Làng

Làng đã được lập ra ở đây, nếu bạn muốn cướp đoạt nó bạn phải chinh phục

Ốc đảo

Bạn sẽ tìm thấy những ốc đảo bỏ hoang hay đã bị chiếm. Bạn có thể chiếm nó từ các loài thú hoang hay từ người chơi khác.

Vùng hoang dã

Bạn không thể làm gì với các khu đất này. Nó chỉ làm đẹp cho bản đồ mà thôi.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No