Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Cách sử dụng bản đồ?

Cách sử dụng bản đồ?

Điều khiển bằng bàn phím

Hướng

 • Sang trái: [A] hoặc [PHÍM MŨI TÊN] hoặc [NUMBLOCK 4]
 • Sang phải: [S] hoặc [PHÍM MŨI TÊN] hoặc [NUMBLOCK 6]
 • Hướng lên: [W] hoặc [PHÍM MŨI TÊN] hoặc [NUMBLOCK 2]
 • Hướng xuống: [S] hoặc [PHÍM MŨI TÊN] hoặc [NUMBLOCK 8]
 • Hướng chếch lên trái: Kết hợp “Sang trái” và “Hướng lên” hoặc [NUMBLOCK 7]
 • Hướng chếnh lên phải: Kết hợp “Sang phải” và “Hướng lên” hoặc [NUMBLOCK 9]
 • Hướng chếch xuống trái: Kết hợp “Sang phải” và “Hướng xuống” hoặc [NUMBLOCK 3]
 • Hướng chếch xuống phải:  Kết hợp “Sang trái” và “Hướng xuống” hoặc [NUMBLOCK 1]
 • Tăng tốc độ di chuyển: Nhấn và giữ phím [SHIFT] trong khi nhấn các phím điều hướng
 • Giảm tốc độ di chuyển: Nhấn và giữ phím [CONTROL] trong khi nhấn các phím điều hướng

Thu phóng bản đồ

 • Phóng to: Phím [+]
 • Thu nhỏ: Phím [-]

Các chức năng khác

 • Bật/tắt bản đồ mini: phím [M]

 •  Bật/tắt outline: phím [O] (ß đây là “Ohhh” – không phải số không)

 • Bật/tắt lưới tọa độ: phím [G]

Điều khiển bằng chuột:

-Chuột trái: mở một trình đơn popup hiển thị thông tin của ô bản đồ. Đó có thể là làng hoặc ốc đảo

-Chuột phải: Mở một trình đơn ngữ cảnh. Có rất nhiều lựa chọn quan trọng, ví dụ:

 • Gửi lính (chỉ khi đó là một ngôi làng hoặc ốc đảo)
 • Gửi lái buôn (chỉ khi đó là một ngôi làng)
 • Đánh dấu liên minh cho bạn (chỉ khi đó là làng hoặc ốc đảo của người chơi thuộc một Liên minh)
 • Đánh dấu người chơi (chỉ khi đó là làng hoặc ốc đảo của một người chơi)
 • Đánh dấu liên minh cho Liên minh của bạn (chỉ khi đó là làng hoặc ốc đảo của người chơi thuộc một Liên minh nào đó và bạn cũng phải tham gia một Liên minh)
 • Đánh dấu người chơi cho Liên minh của bạn (chỉ khi đó là làng hoặc ốc đảo của một người chơi và bạn cũng tham một một Liên minh)

Nhấn giữ chuột  tráivà di chuyển: di chuyển bản đồ

Con lăn: Thu phóng bản đồ

Thanh công cụ

Có một số nút trên thanh công cụ. Đây là mô tả của chúng từ trái sang phải

 • Zoom in: phóng to bản đồ
 • Zoom out: thu nhỏ bản đồ
 • Cấp độ zoom: Chuyển tới độ thu phóng xác định
 • Full screen: Bật tắt chế độ phóng to bản đồ hết màn hình (chỉ với người có sử dụng plus). Khi kích hoạt chế độ full-screen, kích thước hiện tại của cửa sổ trình duyệt sẽ được sử dụng. Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt sẽ không có tác dụng gì đến bản đồ.
 • Hiển thị các đánh dấu: Hiện hoặc ẩn các đánh dấu của bạn trên bản đồ (không phải cờ)
 • Hiển thị đánh dấu liên minh: Hiện hoặc ẩn các đánh dấu của Liên minh trên bản đồ (không phải cờ) (chỉ khi bạn thuộc một Liên minh)
 • Cropper finder: mở chức năng tìm làng lúa (chỉ hiển thị với người chơi có sử dụng Gold Club)

Bản đồ nhỏ:

Phía trên cùng bên phải  của bản đồ là bản đồ nhỏ. Có một mũi tên nhỏ dùng để bật/tắt bản đồ nhỏ. Bạn có thể di chuyển xung quanh bản đồ với con chuột và thấy được tọa độ hiện thời. Nếu bạn nhấn vào bản đồ nhỏ, bản đồ sẽ chuyển tới một tọa độ xác định.

Bảng đặc điểm

Bảng đặc điểm nằm bên phải, phía dưới của bản đồ. Có một mũi tên dùng để bật/tắt bảng này. Ở đây bạn có thể cài đặt, xóa hoặc chỉnh sửa những lá cờ và các đánh dấu cho liên minh và người chơi. (ghi chú: có hai bảng, một cho bạn và một cho liên minh (nếu bạn đang thuộc một liên minh). Bảng cho liên minh hoàn toàn đồng nhất với bảng cho người chơi. Có những khu vực gọi là “Liên minh”, “người chơi” và “cờ”

-Liên minh: hiển thị toàn bộ đánh dấu của liên minh

-Người chơi: hiển thị toàn bộ đánh dấu của người chơi

-Cờ: hiển thị các lá cờ

Trên tiêu đề của mỗi khu vực có một dấu “+” (màu xanh lá). Nếu bạn nhấn vào đấy, bạn có thể thêm một mục đánh dấu (xem lại trình đơn ngữ cảnh à con chuột à nhấn chuột phải)

Liên minh:

Nếu bạn nhấn vào tên của đánh dấu, trang liên minh sẽ hiển thị
Nếu bạn nhấn vào biểu tượng ở trước tên mục đánh dấu, bạn có thể chỉnh sửa nó
Nếu bạn nhấn vào dấu gạch chéo ở sau tên đánh dấu, nó sẽ bị xóa

Người chơi:

Nếu bạn nhấn vào tên của đánh dấu, trang thông tin người chơi sẽ hiển thị
Nếu bạn nhấn vào biểu tượng ở trước tên mục đánh dấu, bạn có thể chỉnh sửa nó
Nếu bạn nhấn vào dấu gạch chéo ở sau tên đánh dấu, nó sẽ bị xóa

Cờ:

Nếu bạn nhấn vào tên của một lá cờ, bản đồ sẽ chuyển đến vị trí của lá cờ đó
Nếu bạn nhấn vào biểu tượng ở trước tên lá cờ, bạn có thể chỉnh sửa nó
Nếu bạn nhấn vào dấu gạch chéo ở sau tên lá cờ, nó sẽ bị xóa

Nhập tọa độ:

Nếu bạn cần chuyển đến ngay một địa điểm, nhập tọa độ vào ô chữ ở phía dưới góc phải và nhấn Enter

Bản đồ và đường dẫn

Đường dẫn của bản đồ là http://xy.travian.com/karte.php (thay xy bằng số máy chủ của bạn). Bạn có thể nhập vào một vài thông số trên bản đồ. Các thông số có thể kết hợp với nhau:

-x: Xác định tọa độ X ở trung tâm bản đồ (sử dụng cùng tọa độ Y)

-y: Xác định tọa độ Y ở trung tâm bản đồ (sử dụng cùng tọa độ X)

-zoom: xác định cấp độ thu phóng của bản đồ

-full screen: mở bản đồ phóng to hết màn hình

Câu hỏi thường gặp và thông tin thêm

“Ngôi làng đang cháy” trên bản đồ có nghĩa là gì?–Hiện tại chưa có

Nếu bạn nhìn trên bản đồ và thấy ngọn lửa màu cam ở một ngôi làng, điều đó có nghĩa là đang có một trận chiến diễn ra ở ngôi làng này và có ít nhất một lính phòng thủ hy sinh

Mũi tên màu đỏ chỉ ở một ngôi làng nghĩa là gì?–Hiện tại chưa có

Một người tấn công hoặc cướp bóc ở làng này và mất ít nhất một lính. Mũi tên chỉ cho bạn thấy hướng của người tấn công

Làm cách nào để đánh dấu trên bản đồ

Bạn có 3 kiểu đánh dấu trên bản đồ:

1.Đánh dấu liên minh

2.Đánh dấu người chơi

3.Sử dụng các lá cờ để chỉ điểm trên bản đồ

Để đánh dấu, bạn mở bản đồ trước. Nhìn xuống phía dưới góc phải, bạn sẽ thấy bảng “đặc điểm”. Mở nó bằng cách nhấn vào mũi tên bên phía phải (>>)

Giờ bạn sẽ thấy 3 chọn lựa:

-Liên minh +
-Người chơi +
-Cờ +
Nếu bạn nhấn vào dấu “+” ở một trong ba chọn lựa trên, bạn có thể đánh dấu một người chơi, một liên minh (tất cả các thành viên của LM) hoặc một điểm trên bản đồ. Cách khác, bạn có thể nhấn chuột phải vào địa điểm trên bản đồ và sử dụng các chọn lựa trong bảng trình đơn popup

Làm sao để xóa những đánh dấu trên bản đồ?

Mở bản đồ
Mở bảng đặc điểm nếu nó chưa xuất hiện
Nhấn vào mũi tên đôi (>>) của loại đánh dấu mà bạn muốn xóa (liên minh, người chơi hay cờ). Bây giờ nhấn vào dấu “x” bên phải của đánh dấu/cờ mà bạn muốn xóa

Những dấu hiệu trên bản đồ có ý nghĩa như thế nào?

Có 3 loại biểu tượng trên bản đồ
1.Có hai biểu tượng cho thám hiểm. Một biểu tượng ứng với cuộc thám hiểm có mức độ bình thường và một biểu tượng cho mức độ khó
2.Có hai biểu tượng cho ốc đảo. Biểu tượng màu xanh lá biểu thị ốc đảo chưa bị chiếm, Biểu tượng màu đỏ cho biết ốc đảo đã bị chiếm bởi một người chơi
3.Những đánh dấu của bạn hoặc các thành viên trong liên minh hiển thị bằng biểu tượng (lá cờ) trên bản đồ

Tại sao các ngôi làng lại trông khác nhau?

Bạn có thể biết được chủng tộc của chủ ngôi làng bằng cách nhìn vào tường thành. Mỗi chủng tộc thể hiện bởi một loại tường thành. Nhưng việc bạn nhìn thấy như vậy không có nghĩa là tường thành đã được xây dựng trong làng.
Tùy thuộc vào quy mô (dân số) của ngôi làng, sẽ có 4 hình ảnh khác nhau. Nếu ngôi làng chỉ có vài dân, chỉ có mỗi Kho lúa hiển thị cùng với bức tường. Cấp độ tiếp theo sẽ có Lò rèn thêm vào, và cứ như thế tiếp tục.
Thêm vào đó là những màu sắc khác nhau của những ngôi làng. (ví dụ như làng thuộc liên minh của bạn – xem lại chi tiết ở phần “Bản đồ bình thường”)
Làng của tộc Natar là màu xám

 

Các thông tin có được trên bản đồ

Các hướng dẫn hiện có:

Ốc đảo

   Chưa bị chiếm/đã bị chiếm

   Tọa độ

   Thưởng

Làng

   Tên làng

   Tọa độ

   Chủ ngôi làg

   Dân số

   Liên minh

   Chủng tộc

   Báo cáo + phần thưởng\


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No