Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Ngoại giao liên minh


Trang ngoại giao cho phép bạn thiết lập tấc cả các quan hệ ngoại giao cho liên minh của bạn. Như lựa chọn đầu tiên cho phép bạn thiết lập mối quan hệ đình chiến, liên bang hoặc khai chiến với những liên minh khác. Bạn cần phải điền tên của liên minh mà bạn muốn lập quan hệ ngoại giao và chọn loại quan hệ ngoại giao mà bạn muốn đề nghị.

Bên dưới khu vực này bạn sẽ tìm thấy những thiết lập ngoại giao với những liên minh khác đang đợi được đồng ý hoặc từ chối. Tương tự danh sách kế tiếp sẽ cho bạn thông tin về những đề nghị ngoại giao từ những liên minh khác kèm với lựa chọn đồng ý hoặc từ chối của bạn.

Cuối cùng, danh sách cho bạn thấy mối quan hệ ngoại giao hiện thời của liên minh bạn. Bao gồm : chiến tranh, liên bang và đình chiến.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No