Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Cấp quyền


Lựa chọn này cho phép bạn cấp quyền cho người chơi khác trong liên minh của bạn. Có một vài quyền lợi mà người chơi có thể nhận được từ chủ liên minh. Tuy nhiên tôi không đề cập nhiều đến nó vì đã có  một chủ đề trong Answer nói về nó và giải thích kỹ hơn. Chủ liên minh nên lưu ý đến những người mà họ cấp quyền, nếu cấp cho họ quyền tương đương với bạn họ có thể thay đổi quyền của chính bạn. Nếu một chủ liên minh rời khỏi liên minh mà trong liên minh không còn ai có quyền ngang với họ, thì liên minh sẽ tiếp tục tồn tại nhưng sẽ không có ai có quyền ngang với chủ liên minh (đầy đủ quyền).


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No