Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thay đổi trang thông tin nội bộ

Không giống như hồ sơ liên minh nơi mà bất cứ người chơi nào cũng thấy được, trang thông tin nội bộ chỉ cho phép thành viên trong liên minh có thể thấy được. Trong đây bạn có thể hiệu chỉnh để thành viên có thể thấy các thông tin chung như - Số trận thất bại, điểm chiến đấu, sức mạnh liên minh:


Để có thể biến bạn có thể thêm vào những mã nào bạn chỉ cần nhấn vào nút  "BB codes" màu xanh ở phía dưới 2 bảng:


Sau đó mọi thành viên trong liên minh có thể thấy thông tin này trong thẻ "Tổng quan" trong khu vực Liên minh:
Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No