Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thay đổi tên


Hiển nhiên, lựa chọn này cho phép bạn thay đổi tên liên minh cũng như tên ngắn gọn của liên minh. Hai ô trống sẽ xuất hiện bao gồm tên cũ và tên viết gọn cũ của liên minh. Bạn chỉ cần điền tên mới vào và nhấn nút lưu.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No