Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tổng quan


Để có thể vào mục lựa chọn dành cho liên minh, điều đầu tiên bạn cần chính là quyền được vào khu vực, được cấp bởi người sáng lập liên minh. Trong trường hợp chính bạn là người sáng lập liên minh bạn sẽ tìm thấy những lựa chọn sau.

Hãy vào trong liên minh của bạn (nhấn vào hình cái khiêng ở bên phải màn hình) và chọn thẻ Lựa chọn. Bạn sẽ tìm thấy hai nhóm lựa chọn chính:

1. Hiệu chỉnh:

2. Hành động

Để có thể tìm hiểu nhiều hơn bạn có thể vào các liên kết ở trên.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No