Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

7. Tôi dò thông tin đấu giá của mình như thế nào?

Để có thể dò tìm vật phẩm mà bạn đang đấu giá, bạn có thể sử dụng thẻ "Đấu giá" trong trang đấu giá.

Trang này sẽ chia ra làm hai phần:

  • Những vật phẩm mà bạn đang tham gia đấu giá sẽ xuất hiện ở đầu trang. Ở đây bạn sẽ thấy bạn có còn là người ra giá cao nhất nữa hay không. Dựa vào đó bạn cũng có thể thay đổi việc đặt giá của bạn. 
  • Bên dưới là danh sách của những lần đấu giá trước của bạn. Nơi bạn có thể thấy những lần đấu giá thành công cũng như thất bại của bạn. Và bạn cũng thấy được cái giá cuối cùng của vật phẩm.
    Bạn có thể xóa những thông tin về lần đấu giá cũ bằng cách đánh dấu chọn vào nó và nhấn nút "xóa" ở bên dưới .

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No