Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Plus Support

Trên trang http://tsXY.travian.com.vn/plus.php?id=8 (thay XY bằng số máy chủ của bạn) nạm sẽ tìm thấy những liên kết hữu ích liên quan đến plus như:

  • Plus FAQ
    Những câu hỏi thường gặp.
  • Liên hệ với người hỗ trợ Plus
    Nếu bạn gặp vấn đề liên quan đến Vàng nhưng bạn không tìm ra ai trả lời cho thắc mắc của bạn? hãy liên lạc với plus để được giúp đỡ.

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No