Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

NAP, liên bang và chiến tranh có ý nghĩa gì?

Thật không may là nếu chỉ một liên minh đơn lẻ thì bạn không thể nào đủ sức để mà thắng trận chiến cuối cùng được. Do đó bạn cần phải ngoại giao để loại bỏ những rủi ro và tăng khả năng chiến thắng. Có 3 phương pháp ngoại giao sau: Liên bang, Thỏa thuận đình chiến và Chiến tranh.

Liên bang

Thỏa thuận liên bang là một cách để tăng cường mối liên kết giữa 2 hay nhiều liên minh, Thông thương những liên minh sẽ giúp nhau bằng cách hỗ trợ quân phòng thủ, gửi tài nguyên khi cần thiết, họ cũng có thể tấn công cùng nhau, hay gây chiến với những kẻ thù chung. Trên các máy chủ khởi động từ 15.09.2019 trở đi, sẽ áp dụng hệ thống liên bang mới với chỉ 4 thành viên liên minh mới để tăng cường sự hợp tác và phối hợp giữa các liên minh của liên bang, và hạn chế sự chia sẻ tài nguyên giữa những tài khoản không cùng liên bang.

Thỏa thuận đình chiến (NAP)

Thỏa thuận đình chiến được sử dụng khi các liên minh không muốn gây chiến với nhau nhưng cũng không muốn giúp đỡ lẫn nhau. Nó thường diễn ra giữa những liên minh hùng mạnh và họ không muốn có thêm nhiều tổn thất nữa. Và nó giới hạn số lượng trong 3 liên minh.

Chiến tranh

Chiến tranh là để tỏ rõ 2 liên minh đang gây chiến với nhau.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No