Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Lái buôn mất tích

Nếu bạn nhìn vào hình bên dưới bạn sẽ thấy 5 lái buôn đang mang tài nguyên đến cho người chơi khác:

mirc

Nhưng hình có như có lỗi thì phải? Chợ của bạn cấp 20 vậy phải co 20 lái buôn, 5 người đã chở tài nguyên đi vậy thì phải co 15 lái buôn mới đúng nhưng ở đây chỉ có 13 lái buôn. Vậy chuyện gì đang diễn ra?!?

Trường hợp này thường diễn ra. Nó có thể là người trông nom hay người chơi dual với bạn đã đặt bán tài nguyên ở chợ. Vậy nên bạn đừng nghi ngờ hệ thống chạy không chính xác hãy kiểm tra chợ của bạn và tìm những lái buôn mất tích nhé:

mirc


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No