Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Các tính năng Vàng / Plus / Gold club

Thành viên Plus

Thành viên Plus là những dịch vụ hỗ trợ thêm và được kích hoạt bằng cách  sử dụng vàng(Gold). Không như Gold club, tính năng của Plus chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian và bạn phải mở rộng nó thường xuyên nếu muốn sử dụng nó. Bên dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các liên kết hữu dụng giải thích về các tính năng của Plus.

Vàng

Bạn có thể mua một vài tính năng liên quan đến Vàng nhưng không thuộc nhóm thành viên Gold club. Phía dưới, bạn sẽ tìm thấy những liên kết hữu ích mô tả về các tính năng liên quan đến Vàng một cách chi tiết:

Gold club

Bạn có thể mua quyền thành viên Gold Club với giá Gold 100 (Gold 50 đối với máy chủ tốc độ) cho cả vòng chơi đó. Nó sẽ cung cấp cho bạn một vài tính năng miễn phí mà bạn được phép sử dụng không giới hạn và cũng không phải trả thêm Vàng để sử dụng. Bạn cũng nên lưu ý là sau khi máy chủ kết thúc hoặc bạn xóa tài khoản thì bạn sẽ không được trả lại số Vàng mà bạn đã sử dụng.

Những tính năng của Gold club gồm có:


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No