Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tính năng Vàng là gì?

Bạn có thể mua một vài tính năng liên quan đến Vàng nhưng không thuộc nhóm thành viên Gold club. Phía dưới, bạn sẽ tìm thấy những liên kết hữu ích mô tả về các tính năng liên quan đến Vàng một cách chi tiết:


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No