Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tự động xóa tin nhắn và báo cáo

Tin nhắn và báo cáo sẽ bị xóa hoàn toàn:

  • 3 ngày sau khi người nhận xóa tin nhắn (trong trường hợp này tin nhắn trong hộp thư người gửi cũng sẽ bị xóa)
  • in case the player has more than 30 messages/reports which are older than 3 days and not archived

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No