Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Phím truy suất nhanh

Trong một số trình duyệt bạn có thể sử dụng các phím truy suất nhanh để đến ngay một trang hoặc khu vực nào đó thông qua bàn phím của bạn mà không cần sử dụng chuột.
Để có thể sử dụng phím truy suất nhanh này (cách sử dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào mỗi trình duyệt). Bạn có thể tham khảo cách sử dụng thông qua dánh sách các trình duyệt mà bạn có thể tự tìm hiểu ở đây.

Phím truy suất nhanh T4
phím trang mở ra tương ứng
1 dorf1.php
2 dorf2.php
3 karte.php
4 statistiken.php
5 berichte.php
6 nachrichten.php
9 dorf3.php
b lui (đi đến làng trước đó trong danh sách làng)
n tới (đi đến làng kế tiếp trong danh sách làng)

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No