Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Đấu giá là gì?

Đấu giá là một hình thức mua và bán hàng hóa hay dịch vụ bằng cách nâng giá dầng lên và người trả giá cao nhất sẽ là người chiến thắng.

Bạn đã hiểu chưa?

Chưa à?

Một cách dễ hiểu: trong đấu giá thì người nào trả giá cao nhất sẽ là người chiến thắng.

Để tham gia đấu giá trong Travian bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng cái búa ở bên cạnh hình tướng của bạn:

auctions

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No