Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Các công trình bị thay đổi tính năng

Lò luyện giáp và Thợ rèn
Thợ xây đá
Nhà chính
Binh trường
Võ đài
Lâu đài tướng
Hố bẫy
Tường
Chợ

Lò luyện giáp và Thợ rèn

Lò luyện giáp và Thợ rèn gộp chung lại thành Lò rèn. Một đơn vị được nâng cấp cả điểm tấn công và phòng thủ. Yêu cầu để xây dựng: Nhà chính cấp 3 và học viện cấp 1

Thợ xây đá

Yêu cầu “Cung điện cấp 3″ được xóa bỏ.

Nhà chính

Bạn có thể phá hủy hoàn toàn một công trình với Nhà chính cấp 10 hoặc cao hơn (trước kia phải phá hủy từ cấp một).
 

Binh trường

 • Mỗi tiêu đề sẽ có màu khác nhau, cải thiện cái nhìn tổng quát. Các màu của tiêu đề gồm:
  • Đỏ = Cuộc tấn công hoặc cướp bóc của đối phương
  • Xanh = Tiếp viện đang đến hoặc lính trở về
  • Vàng = Lính của bạn rời khỏi làng
  • Tím = Lính đang đến ốc đảo có quan hệ với ngôi làng
 • Hơn nữa, ở tên ngôi làng, bạn có thể thấy tọa độ của làng đang tấn công, cướp bóc hoặc tiếp viện
 • Nếu số lính đang tấn công/cướp bóc có cấp độ thấp hơn Binh trường bên phòng thủ, bạn sẽ thấy được loại lính đang đến. Bạn không biết được chính xác số lính, chỉ biết được loại lính
 • Khi cố gắng tấn công hay cướp bóc một thành viên trong Liên minh, Liên bang hay liên minh có ký giao ước hòa bình, bạn sẽ nhận được một thông báo chú ý
 • Danh sách cướp bóc và “thống kê cướp bóc” sẽ có một thiết kế và cách sử dụng hoàn toàn mới.
 • Khi tấn công bằng máy bắn đá, mục tiêu nhắm đến sẽ hiển thị trong Binh trường.


Võ đài

Lính trong làng sẽ di chuyển nhanh hơn nếu di chuyển xa hơn 20 ô vuông (trước kia là 30 ô)


Lâu đài tướng

 • Phần  tổng quát của Lâu  đài tướng bao gồm cả những ốc đảo có thể chiếm trong khu vực
 • Phần tổng quát của thưởng sản lượng cũng được hiển thị
 • Người chơi của những ốc đảo đã bị chiếm cũng hiển thị trong Lâu đài tướng
 • Có thể điều khiển được tướng từ làng có xây dựng lâu đài tướng cấp 1 (trước kia lâu đài tướng phải được xây dựng trước khi tướng được gửi đến


Bẫy

 • Chi phí để xây dựng bẫy cấp 1:
 • 80 gỗ (trước kia là 100)
 • 120 clay (trước kia là 100)
 • 70 sắt (trước kia là 100)
 • 90 lúa (trước kia là 100)
 • Chi phí để xây dựng một bẫy: 35 gỗ (trước kia là 20 gỗ - phần còn lại vẫn như trước)
 • Nếu lính đối phương được giải cứu thành công, 25% lính sẽ chết (trước kia là toàn bộ lính)
 • Nếu đối phương tấn cônggiải cứu thành công,  không có bẫy nào được tự động sửa chữa (trước kia là 33% số bẫy được tự sửa chữa)


Tường của mỗi chủng tộc

Điểm phòng thủ cơ bản của mỗi làng có thể tăng lên bằng cách xây tường. Điểm thưởng của tường thành tùy thuộc vào chủng tộc. Tường thành nâng phần trăm sức phòng thủ cho các đơn vị trong làng. Thưởng phòng thủ cho một ngôi làng là một chức năng thêm của tường thành

Điểm thưởng thêm vào tăng theo chủng tộc:


Chợ

Bạn có thể thấy bao nhiêu phần trăm mỗi loại tài nguyên được trao đổi trong suốt 2 giờ cuối cùng. Bạn cũng có thể thấy chủng tộc của người chơi yêu cầu trao đổi, cùng với mã màu của mỗi lời đề nghị. Tỉ lệ 1:1 hoặc đề nghị trao đổi tốt hơn đều có màu xanh, tỉ lệ 1:1 đến 1:1.5 là màu vàng và tất cả trao đổi có tỉ lệ trên 1:1.5 đều là màu đỏ.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No