Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm sao để cấp quyền cho thành viên trong liên min

Bạn cũng có thể cấp quyền cho các thành viên bằng cách vào Đại sứ quán chọn đến liên minh và nhấn vào: “Lựa chọn” sau đó nhấn vào cái bạn muốn và nhấn nút OK

Chọn tên thành viên mà bạn muốn cấp quyền và chọn quyền cho họ, sau đó bạn có thể nhấn "OK".

assign_position

 Sau đầy là những quyền cho liên minh

  • Hỗ trợ (Lưu ý: Hẫy cẩn thận với quyền này khi bạn cấp cho người chơi khác, vì họ có khả năng tước đoạt các quyền của bạn ngay lập tức!)
  • đuổi người chơi
  • thay đổi mô tả của liên minh
  • ngoại giao liên minh
  • gửi tin nhắn tới tất cả các thành viên trong liên minh
  • mới người chơi vào liên minh
  • quản lý diễn đàn


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No