Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Hoàng đế Natar

Natarian Emperor

Điều kiện cần để nghiên cứu: ?
Điều kiện cần để huấn luyện: ?

Là một hỗn hợp của sự kính sợ, thần phục một khi những người dân làng lắng nghe Hoàng đế của tộc Natar cất tiếng nói. Những lời diễn thuyết của hắn có một sức lay động không thể mô tả nổi và có thể khiến cả một ngôi làng phục tùng hắn một cách nhanh chóng.


lumber clay iron crop upkeep research time
Nghiên cứu ? ? ? ? / ?
Huấn luyện ? ? ? ? ? ?
Tốc độ ? Fields per hour
Khả năng mang vác ? Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No