Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Xưởng Gỗ

Sawmill

Điều kiện: Tiều phu cấp 10, Tiều phu cấp 5, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Gỗ được chuyển vào đây để chế biến. Dựa vào cấp độ của Xưởng Gỗ, sản lượng gỗ có thể tăng đến 25 phần trăm

Phần trăm sản lượng thêm vào dựa trên sản lượng tổng của các tiều phu – nghĩa là sản lượng của các tiều phu không tính thưởng.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No