Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Thủ lĩnh

Chief

Điều kiện cần để nghiên cứu: Binh trường cấp 5, Học viện cấp 20
Điều kiện cần để huấn luyện: Lâu đài / Cung điện cấp 10/(15)/20

Tộc Teutons sẽ chọn ra một vị thủ lĩnh. Để được chọn, tính thông minh và chiến thuật không đủ, bạn còn phải là một người thuyết trình giỏi, đáng nể phục, và đó cũng chính là mục tiêu chính của người thủ lĩnh, để thuyết phục những thần dân của nơi khác gia nhập chủng tộc của mình.

Người thủ lĩnh nói chuyện với các thần dân càng nhiều, lòng trung thành của làng đó càng giảm xuống, cho đến khi mọi người tham gia hết vào chủng tộc.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 40 60 40
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 18250 13500 20400 16480 / 5:23:45
Huấn luyện 35500 26600 25000 27200 4 19:35:00
Tốc độ 4 cánh đồng/giờ
Mang vác 0 tài nguyên

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No