Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Cung điện

Cung điện

Prerequisites: Đại sứ quán Cấp 1, Nhà chính Cấp 5, Lâu đài, Trung tâm Chỉ huy (Đại bản doanh) có ở Fire & Sand

Vua và Hoàng hậu sống trong Cung điện. Chỉ duy nhất 1 Cung điện có thể tồn tại trong vương quốc của bạn tại một thời điểm. Cung điện cũng chỉ được xây ở duy nhất làng mà sẽ là Thủ đô của bạn.

Khi Cung điện đã sẵn sàng được xây trong ngôi làng, Lâu đài và Đại bản doanh sẽ không thể xây được nữa. Cung điện có thể huấn luyện 3 dân khai hoang hoặc một nguyên lão/ tù trưởng/ thủ lĩnh khi đạt cấp 10, cấp 15 và cấp 20 để tìm làng mới hoặc chiếm làng như đã được làm rõ tại trang làng mới

Cung điện có các đặc tính quan trọng sau :

Cung điện chỉ duy nhất được xây ở Thủ đô. Thủ đô sẽ không thể bị chiếm mặc dù có thể bị phá hủy hoàn toàn bằng máy bắn đá. Hơn nữa, đây là ngôi làng duy nhất mà Thợ xây đá có thể được xây và chỉ ở làng này các mỏ tài nguyên có thể phát triển hơn mức 10.

Cung điện cũng có thể bị phá hủy hoàn toàn mà không cần biết bạn có bao nhiêu ngôi làng.

Bảng dưới đây sẽ cho thấy giá để huấn luyện loại quân đi mở rộng làng :

Chi phí huấn luyện cho tộc Roman
  Lumber Clay Iron Crop Crop usage
Senator nguyên lão 30750 27200 45000 37500 5
Settler dân khai khoang 5800 5300 7200 5500 1
Chi phí huấn luyện cho tộc Teuton
  Lumber Clay Iron Crop Crop usage
Chief thủ lĩnh 35500 26600 25000 27200 4
Settler dân khai khoang  7200 5500 5800 6500 1
Chi phí huấn luyện cho tộc Gauls
  Lumber Clay Iron Crop Crop usage
Chieftain tù trưởng 30750 45400 31000 37500 4
Settler dân khai khoang 5500 7000 5300 4900 1

 

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.

Chú ý: Nếu bạn chưa công bố thủ đô mới, bạn vẫn có thể xây dựng Cung điện ở một làng đang không phải thủ đô để đổi làng đó thành thủ đô mới của bạn. Nếu bạn không thay đổi thủ đô, bạn có thể xây dựng và phá hủy Cung điện trên nhiều làng khác nhau nhưng tại mỗi thời điểm chỉ có thể tồn tại 1 Cung điện trên tất cả các làng của bạn.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No