Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Do thám

Scout

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 1, Nhà Chính cấp 5
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Quân Do Thám luôn luôn dẫn đầu đoàn quân của tộc Teuton để có thể thu thập tin tức về sức mạnh của kẻ địch. Chúng phải di chuyển bằng chân nên chậm hơn so với hai tộc Roman và Gaul. Quân Do Thám sẽ thu thập tin tức về Tài Nguyên, Kiến Trúc, Quân Đội 

Quân Do Thám sẽ không bị phát hiện nếu ngôi làng đó không có Quân Do Thám, Người Dẫn Đường hoặc Kỵ Binh Do Thám.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 0 10 5
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 1060 500 600 460 / 1:26:00
Huấn luyện 160 100 50 50 1 0:18:40
Tốc độ 9 cánh đồng/giờ
Mang vác 0 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 1220 800 550 510 01:26:00  
2 2125
1395 960 890 02:29:44
01:14:36
3 2940
1925 1325 1230 03:27:06
01:43:12
4 3700
2425 1665 1545 04:20:42
02:09:54
5 4420
2900 1995 1850 05:11:39
02:35:17
6 5115
3355 2305 2140 06:00:36
02:59:40
7 5785
3795 2610 2420 06:47:55
03:23:15
8 6440
4220 2905 2690 07:33:55
03:46:10
9 7075
4640 3190 2960 08:18:46
04:08:31
10 7700
5050 3470 3220 09:02:37
04:30:22
11 8310
5450 3745 3475 09:45:37
04:51:48
12 8905
5840 4015 3725 10:27:50
05:12:50
13 9495
6225 4280 3970 11:09:21
05:33:31
14 10075
6605 4540 4210 11:50:14
05:53:53
15 10645
6980 4800 4450 12:30:32
06:13:58
16 11210
7350 5055 4685 13:10:18
06:33:47
17 11770
7715 5305 4920 13:49:35
06:53:21
18 12320
8080 5555 5150 14:28:24
07:12:42
19 12865
8435 5800 5375 15:06:47
07:31:49
20 13400
8790 6040 5605 15:44:46
07:50:45

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No