Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Lính rìu

Axeman

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 3, Lò rèn cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Đây là bộ binh mạnh nhất của người Teuton. Chúng mạnh mẽ trong cả tấn công và phòng thủ, nhưng lại khá chậm và tốn nhiều tài nguyên để huấn luyện.

 

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 60 30 30
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 880 580 1560 580 / 1:26:00
Huấn luyện 130 120 170 70 1 0:18:40
Tốc độ 6 cánh đồng/giờ
Mang vác 50 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 1010 940 1390 650 01:30:00  
2 1760
1635 2420 1130 02:36:42
01:18:05
3 2430
2265 3345 1565 03:36:44
01:48:00
4 3060
2850 4215 1970 04:32:50
02:15:57
5 3660
3405 5035 2355 05:26:09
02:42:31
6 4235
3940 5830 2725 06:17:22
03:08:02
7 4790
4460 6595 3085 07:06:54
03:32:43
8 5330
4960 7335 3430 07:55:01
03:56:41
9 5860
5450 8060 3770 08:41:58
04:20:05
10 6375
5930 8770 4100 09:27:52
04:42:57
11 6880
6400 9465 4425 10:12:51
05:05:22
12 7375
6860 10150 4745 10:57:02
05:27:23
13 7860
7315 10820 5060 11:40:29
05:49:02
14 8340
7765 11480 5370 12:23:16
06:10:21
15 8815
8205 12130 5675 13:05:27
06:31:22
16 9280
8640 12775 5975 13:47:04
06:52:06
17 9745
9065 13410 6270 14:28:10
07:12:35
18 10200
9490 14035 6565 15:08:47
07:32:49
19 10650
9910 14655 6855 15:48:57
07:52:50
20 11095
10325 15270 7140 16:28:42
08:12:38

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No