Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Thị vệ

Praetorian

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 1, Lò Luyện Giáp cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Thị Vệ là cận vệ của Hoàng Đế. Chúng sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ Đức vua. Chúng được huấn luyện để phòng thủ nên sức tấn công rất yếu.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 30 65 35
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time cơ bản
Nghiên cứu 700 620 1480 580 / 1:58:00
Huấn luyện 100 130 160 70 1 0:29:20
Tốc độ 5 cánh đồng/giờ
Mang vác 20 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 800 1010 1320 650 01:58:00
2 1395
1760 2300 1130 03:25:27
01:42:22
3 1925
2430 3180 1565 04:44:10
02:21:36
4 2425
3060 4000 1970 05:57:43
02:58:14
5 2900
3660 4785 2355 07:07:37
03:33:04
6 3355
4235 5535 2725 08:14:46
04:06:32
7 3795
4790 6260 3085 09:19:42
04:38:53
8 4220
5330 6965 3430 10:22:48
05:10:20
9 4640
5860 7655 3770 11:24:21
05:40:59
10 5050
6375 8330 4100 12:24:32
06:10:59
11 5450
6880 8990 4425 13:23:31
06:40:22
12 5840
7375 9635 4745 14:21:27
07:09:14
13 6225
7860 10275 5060 15:18:25
07:37:37
14 6605
8340 10900 5370 16:14:30
08:05:34
15 6980
8815 11520 5675 17:09:48
08:33:07
16 7350
9280 12130 5975 18:04:22
09:00:18
17 7715
9745 12735 6270 18:58:16
09:27:10
18 8080
10200 13330 6565 19:51:31
09:53:42
19 8435
10650 13920 6855 20:44:11
10:19:56
20 8790
11095 14500 7140 21:36:18
10:45:54

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No