Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Lính lê dương

Legionnaire

Điều kiện cần để nghiên cứu: Không
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính 

Lính Lê Dương là quân bộ binh đơn giản trong đế chế La Mã Roman. Chúng rất giỏi cả về phòng thủ và tấn công. Tuy nhiên, lính Lê Dương sẽ không bao giờ có thể đạt đến cấp độ như những binh lính chuyên biệt khác.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 40 35 50
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time cơ bản
Nghiên cứu 0 0 0 0 / /
Huấn luyện 120 100 150 30 1 0:26:40
Tốc độ 6 cánh đồng/giờ
Mang vác 50 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 940 800 1250 370 01:50:00
2 1635
1395 2175 645 03:11:31
01:35:26
3 2265
1925 3010 890 04:24:54
02:12:00
4 2850
2425 3790 1120 05:33:27
02:46:09
5 3405
2900 4530 1340 06:38:38
03:18:37
6 3940
3355 5240 1550 07:41:14
03:49:49
7 4460
3795 5930 1755 08:41:46
04:19:59
8 4960
4220 6600 1955 09:40:35
04:49:17
9 5450
4640 7250 2145 10:37:57
05:17:52
10 5930
5050 7885 2335 11:34:03
05:45:49
11 6400
5450 8510 2520 12:29:03
06:13:13
12 6860
5840 9125 2700 13:23:02
06:40:08
13 7315
6225 9730 2880 14:16:09
07:06:35
14 7765
6605 10325 3055 15:08:26
07:32:39
15 8205
6980 10910 3230 15:59:59
07:58:20
16 8640
7350 11485 3400 16:50:51
08:23:41
17 9065
7715 12060 3570 17:41:05
08:48:42
18 9490
8080 12620 3735 18:30:44
09:13:27
19 9910
8435 13180 3900 19:19:50
09:37:55
20 10325
8790 13730 4065 20:08:25
10:02:07

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No