Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm sao để liên lạc với Multihunter?

Nếu bạn có thắc mắc về luật chơi, hay bị cấm hoặc có báo cáo vi phạm, hãy liên hệ với Multihunter bằng cách gửi thư với tên người nhận là: “Mulltihunter”, hãy chắc chắn bạn viết đầy đủ thông tin liên quan.

Tin nhắn gửi đến Multihunter được đánh dấu là đã được đọc dù cho Multihunter chưa thật sự đọc nó. Vì vậy bạn cần phải kiển nhẫn cho đến khi nhận được tin nhắn trả lời.Bạn sẽ nhận được thư phản hồi từ Multihunter trong 24 giờ.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No