Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm thế nào để tôi chăm nom cho người khác ?

Để đại diện cho người mà họ cần thêm bạn là người chăm nom của họ như mô tả trong “làm thế nào để tôi thêm một người chăm nom?” Khi họ đã làm điều này bạn sẽ được biểu thị là người chăm nom cho tài khoản của họ trên phần “Tài khoản" của hồ sơ của bạn.

Bạn cũng sẽ có quyền như người chăm nom cho tài khoản đó , và bạn có thể loại bỏ bản thân là người chăm nom bằng cách nhấp vào dấu đỏ del.png. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể chăm nom cho hai người chơi khác cùng lúc .

Khi bạn được chăm nom cho tài khoản khác bạn có thể đăng nhập tài khoản đó bằng cách thoát tài khoản của bạn và đăng nhập với tên sử dụng của họ nhưng mật khẩu của bạn .Bạn sẽ được cấp quyền truy cập như khi gõ mật khẩu của họ  (vì vậy họ không cần và không nên chia sẽ mật khẩu của họ với bạn).


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No