Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm sao để tôi xóa tài khoản ?

Nếu bạn muốn xóa tài khoản của bạn thì bạn có thể thực hiện từ phần “Tài khoản” của hồ sơ của bạn (chọn hồ sơ bên trái trò chơi, sau đó nhấp vào tài khoản đầu trang ). Kế tiếp bạn cần chọn “Yes” và nhập mật khẩu của bạn để xóa tài khoản . Một khi bạn đã yêu cầu xóa một tài khoản nó sẽ vẫn hoạt động trong 72 giờ. Bạn sẽ thấy thời gian xóa ở bên trái tài khoản cua bạn:

deletiontimer1.png


Bạn có thể hủy bỏ quá trình xóa nếu bạn nhấp vào dấu đỏ  del.png (bạn tìm thấy nó trong “Tài khoản" của hồ sơ của bạn hoặc nhấp vào thời gian xóa bên trái tài khoản của bạn).

deletiontimer2.png 
 

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No