Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tôi đánh mất mật khẩu, lấy lại cách nào ?

Nếu bạn đã quên mật khẩu thì hãy cứ đăng nhập vào tài khoản của bạn với một mật khẩu sai. Bạn sẽ thấy xuất hiện một dòng chử thông báo với bạn là "Mật khẩu không chính xác" và có một ô ở phía dưới trang giống như vầy:

requestpassword1.png


  Hãy nhấn vào đường liên kết để tạo mật khẩu mới và nhâp vào email của bạn:

requestpassword2.png

 Nếu bạn nhập sai email bạn sẽ nhận được thông báo:

requestpassword3.png


Chỉ cần trở lại trang đăng nhập và yêu cầu cấp lại mật khẩu mới, nhưng lần này hãy nhớ nhập đúng tên email đăng ký của bạn. Sau đó bạn sẽ nhận được email cung cấp cho bạn một mật khẩu mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập vào.

requestpassword4.png


Lưu ý: Bạn cần phải kích hoạt mật khẩu mới bằng cách nhấn vào đường dẫn trong email được gửi tới bạn trước khi có thể sử dụng được mật khẩu mới.

requestpassword5.png

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No