Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm sao để tôi thêm người chăm nom ?

Vai trò của người chăm nom là đăng nhập vào tài khoản của bạn để chăm sóc nó cho bạn và để đáp ứng với bất kì vấn đề có thể đã đưa ra .Theo điều này họ có khả năng thay đổi hầu hết mọi thứ trong tài khoản của bạn , vì vậy bạn nên chọn người chăm nom mà bạn tin tưởng. Xin lưu ý rằng người chăm nom không thể giữ đăng nhập một khi bạn đã dừng đăng nhập ,vì vậy bạn không nên dung nó như phương pháp chuyển quyền sở hữu tài khoản.

Bạn có thể thêm người chăm nom phần tài khoản của hồ sơ của bạn.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể có tối đa hai người chăm nom .Bạn cũng có thể chấp nhân hoặc từ chối người chăm nom để làm những việc nhất định.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No