Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Những yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành

Những yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành bao gồm:
1.Chủng tộc của bên tấn công
2.Hệ số ngẫu nhiên
3.Các buổi lễ ăn mừng lớn bên tấn công
4.Buổi lễ ăn mừng lớn bên phòng thủ
5.Sự chênh lệch số dân giữa bên tấn công và phòng thủ

Chủng tộc bên tấn công:
Tỷ lệ phần trăm lòng trung thành thông thường mà Thủ Lĩnh/Tù Trưởng/Nguyên Lão giảm được:
a.Từ 20 – 30% cho tộc Roman (Nguyên Lão)
b.Từ 20 – 25% cho tộc Teuton và Gaul (Thủ Lĩnh, Tù Trưởng)

Hệ số ngẫu nhiên:
Bạn có thể thấy là có một hệ số ngẫu nhiên. Hệ số này có thể là +/-2.5% cho tộc Gaul/Teuton và 5% cho tộc Roman

Các buổi lễ ăn mừng lớn bên tấn công
Nếu bên tấn công tổ chức được buổi lễ ăn mừng lớn trong làng, bạn sẽ thêm được 5% cho mỗi Nguyên Lão trong làng. Chỉ áp dụng cho Nguyên Lão được huấn luyện trong làng.

Lễ ăn mừng lớn bên phòng thủ
Nếu bên phòng thủ đang tổ chức lễ ăn mừng lớn, mỗi Nguyên lão sẽ mất 5% hiệu lực. Ghi chú, buổi lễ ăn mừng phải được tổ chức ngay ở ngôi làng bị tấn công.

Sự chênh lệch số dân giữa bên tấn công và phòng thủ
Đây là phần ít được biết đến nhất. Giá trị được nhắc đến trong điều 1 chỉ thực hiện được, khi bên tấn công và bên phòng thủ có tổng số dân tương đương nhau (không chỉ là số dân của hai làng đang tấn công/đang phòng thủ) hoặc bên phòng thủ lớn có số dân lớn hơn.
Nếu bên phòng thủ có số dân nhỏ hơn, anh ta sẽ có thêm “điểm thưởng tinh thần”. Dân số chênh lệch càng lớn, điểm thưởng cho bên phòng thủ càng nhiều (đại loại là làm giảm ảnh hưởng của Nguyên lão …). Không thể đưa ra con số chính xác nhưng có một vài ví dụ khi Tù Trưởng (tộc Gaul) chỉ có thể hạ 13% lòng trung thành trong khi không bên nào – lẫn tấn công và phòng thủ -  có tổ chức lễ ăn mừng lớn, và chính xác thì dân số của bên phòng thủ chỉ bằng khoảng 20% dân số bên tấn công. Bạn có thể thấy đó, điểm thưởng tinh thần này ảnh hưởng khá nhiều đến lòng trung thành của ngôi làng.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No