Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Dân số

Dân số trong làng của bạn được tính toán bằng cách tính tổng số dân trong các công trình của bạn. Dân số được thể hiện trong phần thống kê và trên bản đồ. Nếu bạn muốn lên hạn trong khu vực thống kê bạn cần phải xây dựng công trình. Năng suất lúa trong làng của bạn được thể hiện phía sau biểu tượng: Cropusage (quân lính + dân số)/(tổng sản lượng lúa) .


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No