Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tướng

Điều kiện: không

Vào thời điểm bạn tạo một tài khoản bạn sẽ nhận được một vị tướng. 

Tướng có thể gửi đến những ngôi làng khác như những đơn vị quân khác. Tuy nhiên nếu ày làng của bạn có lâu đài tướng ở đó bạn có thể sử dụng tướng từ làng đó như thể tướng của bạn được tạo ra ở đó.

Phụ thuộc vào bộ tộc mà bạn lựa chọn, tướng của bạn sẽ có những tính năng đặc biệt. Những tính năng đặc biệt này không thể được nâng cấp bởi người chơi:

 • Tộc Roman:
  Kỹ năng "sức mạnh" tăng 100 điểm thay vì chỉ 80 điểm khi bạn cộng mỗi điểm kỹ năng được cộng vào "Điểm tấn công" của tướng.
 • Tộc Gaul:
  +5 tốc độ khi lên ngựa
 • Tộc Teuton:
  Cướp được 20 % “tài nguyên trong hầm ngầm” cho tất cả các đơn vị đi kèm với tướng khi tấn công.
 • Tộc Hun:
  Thưởng thêm tốc độ +3 cánh đồng/giờ khi chỉ có kỵ binh đi cùng Tướng
 • Tộc Egypt:
  Nhân 4/3 năng xuất sản xuất tài nguyên của Tướng

Khi tướng được tạo ra thì sẽ có 4 loại điểm kỹ năng. Mỗi kỹ năng có thể nâng lên tối đa là 100. Mỗi khi tướng lên một cấp thì sẽ có thêm 4 điểm kỹ năng nữa để bạn có thể thêm vào 4 loại điểm kỹ năng trên.

 • Sức mạnh:

  Điểm sức mạnh làm tăng sức tấn công cũng như phòng thủ cho Tướng. Lưu ý là tướng của bạn được tính là kỵ binh khi cưỡi ngựa và bộ binh khi đi bộ.

 • Thưởng tấn công:

  Mỗi điểm kĩ năng sẽ tăng 0.2% khả năng tấn công của quân lính (tối đa là 20%) khi tấn công. Chỉ có tác dụng khi trong trận đánh có tướng đi cùng.

 • Thưởng phòng thủ:

  Mỗi điểm kĩ năng sẽ tăng 0.2% khả năng phòng thủ của toàn bộ quân lính của bạn (tối đa là 20%) đang tham gia phòng thủ cùng Tướng (không phụ thuộc lính đó sinh ra từ làng nào của bạn, miễn là quân lính của bạn). Chỉ có tác dụng khi trong trận đánh có tướng tham gia phòng thủ cùng quân lính. Quân phòng thủ không phải của bạn sẽ không được hưởng điểm tăng này.

 • Tài nguyên:

  Điểm cộng vào kỹ năng này sẽ làm tăng lượng tài nguyên khai thác được của tướng ở làng mà tướng này đang ở. Bạn có thể tập trung khai thác chỉ một loại tài nguyên hoặc rãi đều ra bốn loại tài nguyên.

Tướng của Gauls, Romans, Teutons, Huns sản xuất 9 tài nguyên/giờ cho tất cả tài nguyên (2018 về trước là 6 tài nguyên/giờ) và Egypt sản xuất 12 tài nguyên/giờ.

Tướng của Gauls, Romans, Teutons, Huns sản xuất 30 một loại tài nguyên/giờ (2018 về trước là 20 tài nguyên/giờ) và Egypt sản xuất 40 tài nguyên/giờ.

Sau khi nâng cấp Lâu Đài Tướng lên cấp 10, bạn có thể sử dụng Tướng của mình để chiếm Ốc Đảo xung quanh làng của bạn. Với Lâu Đài Tướng cấp 10 bạn có thể chiếm giữ 1 Ốc Đảo, cấp 15 là 2 và cấp 20 là 3 Ốc Đảo. Ốc Đảo bạn muốn chiếm phải nằm trong khu vực 7x7 xung quanh làng bạn. 

Ví dụ hình dưới đánh dấu ngôi làng của bạn bằng màu đen và các ốc đảo có thể chiểm được bằng màu đỏ. Lưu ý: bạn chỉ có thể có tối đa 3 ốc đảo cho mỗi làng.

Conquerable oasesBạn cũng có thể chiếm Ốc Đảo của người chơi khác. Bạn cần phải có ít nhất một chỗ trống trong Lâu Đài Tướng. Ốc đảo của người chơi chỉ có thể chiếm được bằng cách tấn công bình thuờng. Bạn phải gửi Tướng trong cuộc tấn công chiếm ốc đảo hoặc bạn sẽ không bao giờ chiếm được nó. Nếu làng bạn dùng để tấn công không sở hữu bất kì ốc đảo nào tại thời điểm tấn công, lần tấn công thành công đầu tiên sẽ giảm điểm trung thành từ 100 xuống 0 và bạn sẽ chiếm được ốc đảo đó. Nếu bạn đã sở hữu một ốc đảo, lần tấn công đầu tiên sẽ chỉ làm giảm 60% lòng trung thành. Nếu bạn đã sở hữu hai ốc đảo, lòng trung thành sẽ chỉ giảm 40%. 

Tạo tướng

Điểm kinh nghiệm

Experience
Level Kills   Level Kills   Level Kills   Level Kills   Level Kills
0. 0   20. 10500   40. 41000
  60. 91500
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85500   78. 154050
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
  99. 247500

FAQ và các thông tin khác

Tướng có thể mang bao nhiêu tài nguyên?
- Tướng không thể mang bất kỳ tài nguyên nào.

Tướng có xuất hiện trong các bản báo cáo hay không?
- Có.

Tôi có thể xem các điểm kỹ năng của tướng trong phần báo cáo hay không?
- Không, bạn không thể làm điều này.

Điểm cộng tối đa cho một kỹ năng là bao nhiêu?
- Tối đa là 100 điểm.

Tôi có thể phòng thủ một ngôi làng với nhiều tướng hay không?
- Được nhưng điểm thưởng phòng thủ của tướng chỉ có hiệu quả lên những quân lính đi kèm với nó.

Khi nào thì tướng mất điểm sức khỏe?
- Hầu như mỗi khi bạn tấn công người chơi nào đó có điểm phòng thủ cơ bản (từ cung điện và tường) bạn sẽ bị mất một vài điểm sức khỏe.

Tướng có thể tấn công hay phòng thủ độc lập không?
- Có, nhưng tốt nhất là không nên làm vậy vì tướng của bạn sẽ chết nếu bị hơn 90 điểm sát thương trong một trận đánh.

 Điểm kinh nghiệm của tướng được tính như thế nào?
- Với mỗi quân lính của quân địch chết trong trận chiến (tính bằng số chi phí duy trì của quân lính, hiểu cách khác là số lượng lúa nuôi quân lính đó mỗi giờ) có tướng tham gia thì nó sẽ được tính thành điểm kinh nghiệm. Xem ở bảng phía trên để biết điểm kinh nghiệm cần thiết tăng cấp độ.

 Tướng có thể có được điểm kinh nghiệm nếu nó chết trong trận chiến không?
- Có thể. Điểm kinh nghiệm có chia sẻ khi có nhiều tướng cùng phòng thủ tại một làng không? 
- Có.
Ví du: nếu có 3 Tướng thì kinh nghiệm mỗi Tướng nhận được là 1/3.

Tướng có thể nhận được các nâng cấp từ Lò rèn không? 
- Không thể, bạn chỉ có thể nâng cấp bằng cách tăng điểm kĩ năng khi Tướng lên cấp.

 Khi nào thì tôi có thể chiếm Ốc Đảo? 
- Bạn cần một Lâu Đài Tướng cấp 10, 15 và 20 cho mỗi ốc đảo bạn muốn chiếm.   

 Cùng một lúc tôi có thể có tối đa bao nhiêu tướng?
- Bạn chỉ có thể có một tướng gắn liên với một tài khoản. 

Tôi có thể chuyển tướng tới làng khác của tôi và bắt đầu tấn công từ làng đó?
- Có thể, nếu làng đó đã xây Lâu Đài Tướng trước khi Tướng được gửi tới.

 Nếu tôi hồi sinh Tướng thì kinh nghiệm và kĩ năng của tướng đó sẽ như thế nào? 
- Tướng của bạn sau khi hồi sinh sẽ có 100% điểm đánh, nó được giữ nguyên tình trạng như trước khi chết, tức là điểm kĩ năng và kinh nghiệm vẫn giữ nguyên.

Mức độ hồi phục của tướng
- Mặc định là 10 điểm mỗi ngày. Bạn có thể tăng chỉ số này thông qua vật phẩm.

Tôi có nhận được vật phẩm nếu tướng bị chết khi đi thám hiểm?
- Không.

Tôi có thể thay đổi thuộc tính của tướng ở đâu?
- Ở góc trên bên phải bạn sẽ thấy hình của tướng. Nếu bạn nhấn vào đó bạn sẽ thấy các thuộc tính của tướng.
Bạn có thể thay đổi thuộc tính của tướng ở đây như khai thác tài nguyên.

Tướng được coi là loại quân gì? Kỵ binh hay bộ binh?
- Tướng được coi là kỵ binh khi trang bị ngựa và bộ binh nếu không được trang bị ngựa.

Tôi có mất vật phẩm khi tướng chết không?
- Không.

Tôi có thể đặt tên cho tướng không?
- Không.

Hồi sinh tướng bằng cách nào?
- Nếu tướng của bạn bị chết bạn hãy mở trang thiết lập dành cho tướng. Có 2 cách để hồi sinh tướng của bạn, bạn cần có đủ tài nguyên hoặc sử dụng vật phẩm xô nước.

Sức mạnh của tướng được tính theo cả phòng thủ và tấn công?
- Đúng vậy.

Câu "Tướng sẽ không tham gia phòng thủ cho làng tướng đang thuộc về." trong trang dành cho tướng có nghĩa là gì?
- Có nghĩa là tướng của bạn sẽ không tham gia phòng thủ ờ làng mà tướng đang ở. Tuy nhiên nếu bạn gửi tướng của bạn đi tiếp viện hoặc gửi đến làng của chính bạn nhưng chưa có lâu đài tướng, anh ta sẽ tham gia vào việc phòng thủ dù cho bạn kích hoạt chức năng này.

Thời gian hồi sinh tướng?
- (mỗi cấp +1) giờ, tối đa là 24 giờ

Tướng của tôi cứ chết hoài. Tôi phải làm sao?
- Bạn cần nâng điểm sức mạnh để tránh điều này.

Những vật phẩm như thuốc trị thương có thể bị lấy khỏi tướng không?
- Không.

Có cách nào bán vật phẩm giữa người chơi hay giữa các thành viên trong liên minh không?
- Không.

Phải làm sao để có thể điều khiển tướng ở các làng khác?
- Bạn có thể điều khiển tướng của bạn ở các làng khác nếu làng đó có lâu đài tướng cấp 1 trở lên.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No