Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Máy bắn đá

Trebuchet

Điều kiện cần để nghiên cứu: Xưởng cấp 10, Học Viện cấp 15
Điều kiện cần để huấn luyện: Xưởng

Máy Bắn Đá là vũ khí tầm xa quá tuyệt. Chúng được sử dụng để phá hủy đất đai, kiến trúc của kẻ địch. Nhưng nếu không có sự trợ giúp của lính, chúng không thể nào phòng ngự được. Vì vậy đừng quên mang lính theo Máy Bắn Đá.

Cấp độ của Binh Trường càng cao, sự chính xác của Máy Bắn Đá càng lớn và càng có nhiều lựa chọn giữa các kiến trúc của quân địch. Với Binh Trường cấp 10, bạn có thể chọn tất cả các kiến trúc làm mục tiêu, ngoại trừ Hầm NgầmThợ Xây Đá và Hố Bẫy
Gợi Ý: Máy Bắn Đá có thể bắn Hầm NgầmThợ Xây Đá và Hố Bẫy nếu bạn chọn kiểu tấn công ngẫu nhiên.

Với Binh Trường cấp 20, bạn có thể bắn hai mục tiêu cùng một lúc với điều kiện đợt tấn công đó phải có ít nhất 20 Máy Bắn Đá..

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Research 5860 5900 5240 700 / 8:00:00
Training 960 1450 630 90 6 2:30:00
Velocity 3 Fields per hour
Can carry 0 Resources


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No