Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Võ Đài

Tournament Square

Yêu Cầu: Binh trường cấp 15, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Tại Võ Đài, quân đội của bạn sẽ được rèn luyện sức chịu đựng. Kiến trúc này nếu được tiếp tục nâng cấp, thì quân đội của bạn sẽ được di chuyển nhanh hơn trên khoảng cách xa hơn (khoảng cách để có tác dụng là trên 20 cánh đồng). Mỗi cấp Võ đài sẽ tăng 20% tốc độ (tối đa là 400% tốc độ)

Trong phiên bản từ 2018 trở về trước (trừ Fire & Sand 2017): Võ đài chỉ tăng 10% cho mỗi cấp (và tối đa 200%), chỉ bằng 1/2 tác dụng so với phiên bản 2019 trở đi.

Võ Đài chỉ có tác dụng với quân đội đã đào tạo ra tại ngôi làng được xây dựng Võ Đài mà thôi.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No