Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm thế nào để tiếp cận nó dễ dàng

Tại bất kỳ trang web nào trong Travian bạn đều có thể tìm thấy một chức năng được gọi là "Chat".
Liên kết này luôn có sẵn trong tro chơi
Nó mở một cửa sổ mới và đòi hỏi Java phải được cài trên máy tính của bạn.

Liên kết Chat.

Khi bạn nhấn vào nó, nó sẽ mở một cửa sổ – tự động kết nối với IRC và tham gia vào 3 kên:

  • #travian

Tất cả người dùng tham gia vào kênh này và nhiều người khác nói chung. Bạn sẽ không thấy người nào trong danh sách phía bên tay phải của bạn, như kênh thật sự lớn.

  • #traviansupport.com

Kênh này cung cấp để hổ trợ Travian ở English.

  • #travian.com

Kênh chính được dùng cho domain .com.

Thực tế nó sẽ như thế này:


chat

 Bạn có thể thấy 2 dòng dưới cùng:

  • Public: Đây là danh sách tất cả các kênh công cộng.
  • Private: Ở đây bạn có thể thấy trạng thái của bạn, nơi mà tất cả các hệ thống/các dịch vụ IRC báo cáo. Ngoài ra, tất cả các cuộc hội thoại riêng sẽ được thể hiện ở đây.

Bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng có thể dễ dàng bằng một trong hai lựa chọn sau:

  • /msg nick
  • Nhấn đúp lên tên của người sử dụng.

Bạn có thể thấy #travian.com màu cam. Có nghĩa là hiện tại bạn đang ở kênh này. Bạn có thể dễ dàng đổi bằng cách chỉ cần nhấn lên những nút khác.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No