Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Đội Công Thành

Ram

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 10, Xưởng cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Xưởng

Đội Công Thành là vũ khí hỗ trợ cho quân bộ binh và kỵ binh của bạn. Nhiệm vụ của chúng là phả hủy tường bảo vệ của kẻ địch, giúp cho lính của bạn có nhiều cơ hội tiến sau vào trong làng hơn.  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Research 6100 1300 3000 580 / 4:00:00
Training 1000 300 350 70 3 1:10:00
Velocity 4 Fields per hour
Can carry 0 Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No