Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Do thám

Scout

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 1, Nhà Chính cấp 5
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Quân Do Thám luôn luôn dẫn đầu đoàn quân của tộc Teuton để có thể thu thập tin tức về sức mạnh của kẻ địch. Chúng phải di chuyển bằng chân nên chậm hơn so với hai tộc Roman và Gaul. Quân Do Thám sẽ thu thập tin tức về Tài Nguyên, Kiến Trúc, Quân Đội 

Quân Do Thám sẽ không bị phát hiện nếu ngôi làng đó không có Quân Do Thám, Người Dẫn Đường hoặc Kỵ Binh Do Thám.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Research 1060 500 600 460 / 1:26:00
Training 160 100 50 50 1 0:18:40
Velocity 9 Fields per hour
Can carry 0 Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No