Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Lính rìu

Spearman

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 3, Lò rèn cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Đây là bộ binh mạnh nhất của người Teuton. Chúng mạnh mẽ trong cả tấn công và phòng thủ, nhưng lại khá chậm và tốn nhiều tài nguyên để huấn luyện.

 

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Research 880 580 1560 580 / 1:26:00
Training 130 120 170 70 1 0:18:40
Velocity 6 Fields per hour
Can carry 50 Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No