Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Lính giáo

Spearman

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 1, Trại Lính cấp 3
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Phòng thủ là nhiệm vụ của đội quân Giáo Mác trong bộ tộc Teuton và đặc biệt là chống lại Kỵ Binh. 

Nhưng đừng nên sử dụng chúng để tấn công bởi vì sức tấn công của chúng rất thấp.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Research 970 380 880 400 / 1:26:00
Training 145 70 85 40 1 0:18:40
Velocity 7 Fields per hour
Can carry 40 Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No