Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Xe Công Thành

Battering Ram

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 10, Xưởng cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Xưởng

Xe Công Thành là vũ khí hạng nặng dùng để hỗ trợ cho Bộ Binh và Kỵ Binh của bạn. Nhiệm vụ của chúng là phá hủy tường của quân địch, giúp cho quân đội của bạn có thể vượt qua một cách dễ dàng.  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Research 5500 1540 4200 580 / 4:20:00
Training 900 360 500 70 3 1:16:40
Velocity 4 Fields per hour
Can carry 0 Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No