Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Kỵ binh tinh nhuệ

Equites Caesaris

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 15, Chuồng Ngựa cấp 10
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Kỵ Binh Tinh Nhuệ là kỵ binh hạng nặng của tộc Roman. Chúng được trang bị vũ khí rất mạnh và khả năng sát thương cao, nhưng những thứ đó đều có giá rất mắc. Kỵ Binh Tinh Nhuệ di chuyển khá chậm, mang được ít tài nguyên.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Research 3400 2660 6600 1240 / 3:26:00
Training 550 640 800 180 4 0:58:40
Velocity 10 Fields per hour
Can carry 70 Resources

* Ở các máy chủ từ năm 2018 trở về trước chỉ cần học viện cấp 5 để nghiên cứu


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No