Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Troops - Kỵ binh do thám

Equites Legati

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 5, Chuồng Ngựa cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Kỵ Binh Do Thám là nhóm quân trinh thám của Roman.Bọn chúng rất nhanh, do thám tài nguyên và binh lính.

Nếu như không có đội Do Thám hoặc Kỵ Binh Do Thám trong làng, bạn sẽ không thể phát hiện cuộc tấn công của chúng.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Research 940 740 360 400 / 1:38:00
Training 140 160 20 40 2 0:22:40
Velocity 16 Fields per hour
Can carry 0 Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No