Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Thị vệ

Praetorian

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 1, Lò Luyện Giáp cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Thị Vệ là cận vệ của Hoàng Đế. Chúng sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ Đức vua. Chúng được huấn luyện để phòng thủ nên sức tấn công rất yếu.

  lumber clay iron crop upkeep research time
Research 700 620 1480 580 / 1:58:00
Training 100 130 160 70 1 0:29:20
Velocity 5 Fields per hour
Can carry 20 Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No