Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Lính lê dương

Legionnaire

Điều kiện cần để nghiên cứu: Không
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Lính Lê Dương là quân bộ binh đơn giản trong đế chế La Mã Roman. Chúng rất giỏi cả về phòng thủ và tấn công. Tuy nhiên, lính Lê Dương sẽ không bao giờ có thể đạt đến cấp độ như những binh lính chuyên biệt khác.

  lumber clay iron crop upkeep research time
Research 0 0 0 0 / /
Training (T2.5) 120 100 180 40 1 0:26:40
Training (T3.5) 120 100 150 30 1 0:26:40
Velocity 6 Fields per hour
Can carry 40 (T2.5) /50 (T3.5) Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No