Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Troops - Kỵ Binh Sấm Sét

Theutates Thunder

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 5, Chuồng Ngựa cấp 3
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Kỵ Binh Sấm Sét là một đơn vị kỵ binh rất nhanh và uy lực. Chúng có thể chở được số lượng lớn tài nguyên. Chúng cũng rất giỏi trong những cuôc cướp bóc.

Khi phòng thủ, sức mạnh của chúng cũng rất tốt.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Research 2200 1900 2040 520 / 2:34:00
Training 350 450 230 60 2 0:41:20
Velocity 19 Fields per hour
Can carry 75 Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No